större version
» större version
Svenska Pommern
1648 – 1903

Välkommen

Stiftelsen Svenskt kulturarv i Pommern (håller på att grundas)
Föreningens beskyddare: Ruth Jacoby, Sveriges Ambassadör i Tyskland

Visste du redan,

att stora delar av Pommern var svenska under mer än 150 år?

att Stettin och senare Stralsund har varit svenska provinshuvudstäder?

att universitetet i Greifswald var det äldsta inom de svenska territorierna?

att hela bebyggelsen i barockstilen norr om floden Peene, såväl borgarhus som kyrkornas inredning, tillkom under denna tid?

att vallanläggningarna i många av våra städer huvudsakligen uppfördes under svensktiden?

att Svenska Pommern var det första området i Tyskromerska riket som uppmättes i sin helhet och att det genomfördes av svenska lantmätare?
^ Till toppen av sidan

Svenska PommernSverige utstrålade kulturella impulser mot Baltikum och särskilt mycket mot sin pommerska provins framför allt under den europeiska stormaktstiden på 1600-talet och början av 1700-talet. Svenska Pommern omfattade territoriet för det nuvarande Vorpommern i Förbundsrepubliken Tyskland och delar av Pomorze Zachodnie (Västpommern) i Republiken Polen.

Ett stort antal kulturella lämningar från den svenska tiden har bevarats i Pommern, i synnerhet slott, trädgårdar, bosättningar, kyrkobyggnader och fästningsverk, borgarhus och annan bebyggelse.

Akuta åtgärder krävs

Svensktidens kulturella lämningar har inte uppmärksammats särskilt mycket. De utgör därför den del av det härvarande kulturarvet som är mest hotad. Därför kräver de även vår särskilda uppmärksamhet.
^ Till toppen av sidan

Stiftelsen Svenskt kulturarv i PommernStiftelsen som omfattar tre länder skall grundas så fort som möjligt genom stöd från kulturellt intresserade medborgare.

Vill du också engagera dig?

Stiftelsens ändamål

1. Stiftelsen vill lämna ett bidrag till skapandet av det europeiska civilsamhället inom ramen för Östersjöregionen genom att bygga på det gemensamma kulturella arvet i de tre länderna Tyskland, Sverige och Polen som förenas genom före detta Svenska Pommern.

2. Stiftelsen vill engagera sig i att vetenskapligt undersöka Svenska Pommerns kulturarv, att sprida forskningsresultaten och att stödja annan verksamhet som syftar till detta ändamål.

3. Stiftelsen vill lämna bidrag till att bevara och levandegöra Svenska Pommerns kulturarv.

Du kan engagera dig

För att förverkliga stiftelsens ändamål behövs personligt engagemang och finansiella resurser av stor omfattning. Du kan antingen bli stiftare, donera medel och/eller engagera dig i stödföreningen.

Stiftelsesumman uppgår till minst 500 euro som engångssumma. Föreningen för främjandet av det svenska kulturarvet tar även gärna emot gåvor och donationer som är avsedda att tillföras Stiftelsen och dess fonder.

Ett annat alternativ är att bli medlem i stiftelsens stödförening. Medlemskapet kostar 20 euro per år (minimibelopp).

För inbetalning av donationer och stiftelsebelopp har följande konton inrättats:

Sparkasse Vorpommern
SWIFT-BIC: NOLADE21GRW
IBAN: DE71 1506 1638 0001 0288 98

Volksbank Raiffeisenbank eG
SWIFT-BIC: GENODEF1ANK
IBAN: DE71 1506 1638 0001 0288 98

Stiftelsens inrättande stöds av Europeiska gemenskaperna.
^ Till toppen av sidan

Hur du kan nå ossVår ideella stödförening kan du nå på följande adress:

Förderverein Schwedisches Kulturerbe in Pommern e.V.
Ivo Asmus, ordförande
Brinkstraße 20
D-17489 Greifswald
Tyskland


Tfn.: +49-3834-898359
Fax: +49-3834-898384

E-Mail: foreningen@svenska-pommern.org

Stiftelseuppropet har följande kontaktpersoner:

Ivo Asmus, Greifswald
E-mail: asmus@svenska-pommern.org

Michael Clavén, Greifswald
E-mail: claven@svenska-pommern.org

Georg Döll, Horst
E-mail: doell@svenska-pommern.org
^ Till toppen av sidan

 Deutsch  Svenska  Polska